Trankebar / Tranquebar
© 1998,1999,2000  Uno Barner Jensen

Du bliver nu automatisk omstillet til hjemmesiden på serveren med tranquebar.dk - vent et øjeblik

Dette er en WEB-dør til mine hjemmesider om Trankebarmønterne
og andre Indiske koloniale udmøntninger